ÚVOD HISTORIE ODDÍLY ROZVRH GALERIE AKCE NABÍDKY KONTAKT

Trochu historie ...

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí byla založena v r. 1892 jako součást České obce sokolské (zal. 1862). Již v r. 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Základní kámen nám byl darován Sokolem Děčín, pochází z rodného domu Miroslava Tyrše a je vsazen do zdi vestibulu v přízemí. Projekt stavby vypracoval arch. Skalický. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933. Pouhý rok stačil k postavení velkoryse pojaté moderní budovy!
Dlouho se však Sokolové z krásné budovy netěšili. Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu, Sokol na území Čech a Moravy zakázán a mnoho našich bratrů a sester položilo životy za návrat svobody.
V letech 1945 - 1948 se původních 31 zakládajících členů z r. 1892 rozrostlo na více než 1000 cvičících členů. Sokol se však stal v roce 1948 , zejména po XI. sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován.
Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v r. 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997, ve velmi žalostném stavu. Přes léto jsme zanedbanou a zchátralou budovu opravili natolik, že jsme již v září r. 1997 mohli začít cvičit ve svém. Od roku 1997 se nám podařilo vybudovat hygienické zázemí v celé budově, upravit všechny cvičební sály, opravit a nalakovat většinu oken a hlavně dát sokolovně novou fasádu. V přízemí budovy je obnovená sokolská restaurace a doufáme, že se stane místem příjemného sousedského posezení.

Co dál, aneb všední dny jednoty?

Ačkoliv k postavení sokolovny stačil pouze jeden rok, bude nám její rehabilitace trvat déle. Máme sice již hotovy všechny práce, nutné k provozu budovy, musíme však pokročit s úpravou interiérů, vyměnit podlahu ve velkém sále a vybudovat nové sprchy. Chceme obnovit i jeviště sálu k jeho bývalému lesku. Důležitým úkolem je rekonstrukce hřiště, kde chceme vybudovat víceúčelovou sportovní plochu, otevřenou podolským občanům. Pamětníci se jakoby mimochodem zmiňují o tom, že se hřiště v zimě užívávalo jako kluziště.

Přijďte mezi nás!

Jednota otevírá každoročně řadu oddílů, vedle tradičních oddílů včestrannosti zde působí i stolní tenisté, míčové hry, aerobik, zdravotní arehabilatční cvičení. Pro Věrnou gardu pořádáme vycházky "Prahou krok za krokem", i autokarové výlety "za Prahu". Pro žákovské oddíly pořádáme víkendové výlety a atletické závody, pro menší děti pak míčový trojboj, Mikulášskou a Vánoční hodinu. Cvičitelům zajišťujeme a hradíme kursy a semináře a máme je rádi :).